TÄVLING

TÄVLINGSREGLER

För att vara med och tävla måste du godkänna dessa tävlingsvillkor och dela din bild när du testar någon av våra produkter på något av våra event under sommaren och använda hashtagen #enenklareträdgård på Instagram eller Facebook @Husqvarna_concept_store. Du ska också motivera varför just du vill vinna. Tänk på att du även måste ha en öppen profil för att delta i tävlingen. Den som delar den mest inspirerande bilden och har den mest inspirerande motiveringen vinner ett presentkort på 10 000 kr i Husqvarna Concept Store®.

Den som enligt juryn har den mest inspirerande motiveringen och bilden vinner ett presentkort på Husqvarna Concept Store till ett värde av 10.000 kr. Endast en person kan vinna. Tävlingsjuryn består av representanter från Husqvarna AB och juryns beslut kan inte överklagas. Vinsten är personlig och kan ej bytas mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Utöver din ordinarie taxa för uppkoppling på internet kostar det ingenting att delta och deltagandet i tävlingen är inte förenat med något köptvång. Du måste ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige för att få delta i tävlingen. Medarbetare hos Husqvarna AB får inte delta i tävlingen. Bilden måste vara tagen när du testar en produkt på något av följande event: SOLLENTUNA 14 maj – Norrviken Runt Strandpromenaden 2 / SOLLENTUNA 15 maj -Stinsen (Södra Entrén) / KUNGSÄNGEN 21 maj –Kungsfesten (Kungsängens centrum) / BRO 22 maj – Willys parkering i Bro / ULRIKSDAL 28-29 maj – Slottsträdgården Ulriksdal / BROMMA 4-5 juni -Bromma Blocks / ÅKERMYNTAN 11-12 juni -Åkermyntan Centrum / VIKSJÖ 18-19 juni -Viksjö Centrum). Tävlingen pågår från 2016-05-14 och avslutas 2016-06-29.

Vinnaren meddelas via e-mail ca 3 veckor efter tävlingens slut samt presenteras på www.husqvarnaconceptstore.se

Tävlingen är inte administrerad av, stödd, sponsrad eller i övrigt associerad med Instagram och/eller Facebook. Tävlingsdeltagaren garanterar att han/hon är ensam skapare av hans/hennes tävlingsbidrag och ägaren av, eller inhämtat samtliga rättigheter och tillstånd till, de immateriella rättigheterna och andra rättigheter därtill. Tävlingsdeltagaren garanterar även att dennes tävlingsbidrag inte strider mot lag eller myndigheters föreskrifter eller annars är olämpligt såsom tex. hatisk, rasistisk, kränkande eller hotfull. De tävlande ger Husqvarna en fullständig, oinskränkt, icke-exklusiv samt kostnads- och royaltyfri rätt att, i Husqvarnas marknadsföring, nyttja tävlingsbidragen under en obegränsad tid, obegränsat av medium och geografisk marknad. Detta innebär att Husqvarna får en obegränsad rätt att framställa exemplar och/eller redigera bidraget och göra det tillgängligt för allmänheten. Husqvarna AB, organisationsnummer 556000-5331, ADRESS: Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Sverige är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. De personupplysningar som lämnas i samband med tävlingen kommer behandlas enligt gällande integritetslagstiftning och kommer endast användas av Husqvarna i syfte att administrera tävlingen inklusive att kontakta och offentliggöra vinnarna. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part. Efter avslutad tävling raderas uppgifterna. För att Husqvarna ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot skattemyndigheterna kan Husqvarna komma att begära att vinnaren lämnar sitt personnummer till Husqvarna. De tävlande har enligt lag rätt att få information om vilka personuppgifter Husqvarna behandlar om dem, var dessa personuppgifter har hämtats från, vad personuppgifterna har använts till samt till vem de har överförts till. De tävlande har även rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade. De tävlande har även rätt att närsomhelst återkalla sitt samtycke till Husqvarnas behandling av dennes personuppgifter varpå inga ytterligare personuppgifter kommer att samlas in eller behandlas.  Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor och samtycker till att Husqvarna behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår i dessa villkor. Husqvarna förbehåller rätten att diskvalificera tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor samt ta bort tävlingsbidrag som Husqvarna anser strider mot dessa villkor eller som Husqvarna på annat sätt finner olämpliga.