Check Your Tools 12 november! - Husqvarna Concept Store

Check Your Tools 12 november!

Husqvarna uppmärksammar männens hälsa i november!

Den 12:e november arrangerar vi på Husqvarna Concept Store ett event där vi erbjuder en gratis service- och hälsocheck för både dig själv och en Husqvarna-produkt!

Läs mer om initiativet här: http://checkyourtools.se/

Gå också gärna med i vårt facebook-evenemang här: https://www.facebook.com/events/533457554141240/

Svenska män får inte sina skog och trädgårdsredskap kontrollerade tillräckligt ofta – och inte sina kroppar heller! Att inte undersöka och kontrollera symtom kan i slutändan leda till allvarlig sjukdom.
Husqvarna vill ändra detta och därför erbjuder vi gratis hälsokontroller för både dig och dina verktyg *.

Vi vet mycket om skog- och trädgårdsredskap, men vi är långt ifrån experter på kroppen. Därför samarbetar vi nu med REDMINKROP, som kommer att kontrollera om din kropp fungerar som den ska medan vi kontrollerar dina trädgårdsredskap.

Varmt välkommen till oss på Husqvarna Concept Store den 12 november. Vi kommer att vara redo att undersöka både dig och din utrustning.

* Gäller alla handhållna produkter som Husqvarna Concept Store säljer. En enkel servicekontroll men inga reparationer kommer att göras. Hälsokontrollerna innebär mätning av kolesterolnivåer, blodsocker och blodtryck och kan inte tas som ersättning för rådgivning eller behandling av en utbildad och godkänd läkare. Det kan inte heller användas som underlag för att ställa diagnoser eller definiera behandling. Hälsokontroller och servicekontrollerna är begränsade till 50 st av varje